Bezwaarschrift indienen

De gemeente kan een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld: uw aanvraag voor een subsidie of vergunning is afgewezen. Of u bent het niet eens met de ontheffing die uw buurman heeft gekregen. U kunt dan bezwaar maken.

Direct regelen

Indien u bezwaar wilt maken, bel dan eerst met ons. Misschien wordt het tijdens dit telefoongesprek u duidelijk waarom dit besluit is genomen. Als het na het telefoongesprek nog niet duidelijk is, kunt u bezwaar maken.

LET OP: Wilt u bezwaar maken tegen de gemeentelijke belastingen, dan kunt u dit doen op de Digitale Belastingbalie.