Betalingsregeling voor gemeentebelastingen

Als u de gemeentelijke belasting niet op tijd kunt betalen, kan de gemeente een regeling met u treffen. U kunt bijvoorbeeld vragen of u de belasting in termijnen mag betalen of dat u de belasting later mag betalen (uitstel van betaling).