Archief van de gemeente

De historische archieven zijn overgedragen aan het Gemeentearchief van Delft (GA Delft). Meer informatie op de website van GA Delft.

Daar kunt u archiefonderzoek doen. Ook kunt u een kopieën van stukken krijgen.

De collectie boeken, de documentatieverzameling (dossiers over tal van historische onderwerpen), de collectie gekopieerde registers burgerlijke stand 1811-1940, doop-, trouw- en begraafboeken 1598-1811 en de bevolkingsregisters 1825-1939 en de historische beeldbank zijn in beheer overgedragen aan het Rijswijk historisch informatiecentrum. In de beeldbank zitten de gedigitaliseerde foto's en prentbriefkaarten van het Gemeentearchief.