Afvalwater lozen

Afvalwater is water dat u kwijt wilt. U kunt afvalwater lozen in de bodem, het oppervlaktewater of het riool. U moet zich daarbij houden aan de regels. U mag bijvoorbeeld geen olie wegspoelen. Lees meer over de algemene regels op de website van InfoMil.

Er zijn specifieke regels voor:

  • Afvalwater uit een particulier huishouden. Bijvoorbeeld toiletwater of ander huishoudelijk afvalwater.
  • Afvalwater uit een inrichting volgens de Wet Milieubeheer. Bijvoorbeeld afvalwater van een groot dierenverblijf.
  • Afvalwater van buiten een inrichting. Bijvoorbeeld afvalwater van pleziervaartuigen of gemeentelijk afvalwater.

Soms moet u ook een melding doen of een watervergunning aanvragen.