Afgezette gebieden betreden

De gemeente kan een terrein of gebied afzetten. Tijdens een afzetting mag u dat gebied niet in. Dit heeft meestal te maken met veiligheid, openbare orde of volksgezondheid. Zo kan de gemeente een terrein afzetten, waarvan de grond zwaar vervuild is.

Moet u toch in een afgezet gebied zijn? Dan vraagt u ontheffing aan bij de gemeente.