Adresonderzoek aanvragen

Een adresonderzoek is een administratief onderzoek. De gemeente onderzoekt of de mensen die ingeschreven staan op het adres daar ook wonen.

Het is belangrijk dat deze gegevens kloppen. Staat er iemand op uw adres ingeschreven terwijl hij niet bij u woont? Dan kunt u misschien geen huurtoeslag krijgen. Ook kan een persoon die onterecht op een adres staat ingeschreven fraude plegen. Bijvoorbeeld door toeslagen aan te vragen.

Instanties kunnen ook om een adresonderzoek vragen als zij adresgegevens uit de basisregistratie personen gebruiken.


Landelijke aanpak adreskwaliteit (LAA) Basisregistratie Personen (BRP)

De gemeente Rijswijk krijgt vaak meldingen van bewoners en/of instanties dat een persoon niet meer woonachtig is op een adres. Als na onderzoek blijkt dat er daadwerkelijk iemand ingeschreven staat die er mogelijk niet verblijft, wordt er een adresonderzoek gestart. Het versturen van (oproep)brieven kunnen onderdeel zijn van een adresonderzoek. Ook wordt er contact gezocht via allerlei andere kanalen zoals e-mail en social media met het verzoek een adreswijziging door te geven. Het komt voor dat er een huisbezoek van een toezichthouder van de BRP nodig is.

Voor een goede registratie in de BRP is de gemeente Rijswijk aangesloten bij de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Via dit samenwerkingsverband maken verschillende overheidsdiensten hun twijfels over de bewoning op een adres kenbaar.

Het adresonderzoek voldoet aan de regels voor privacybescherming en de toezichthouders van de gemeente kunnen zich te allen tijde legitimeren. Op www.rijswijk.nl/privacy leest u hoe de gemeente Rijswijk omgaat met persoonsgegevens.