Aangifte doen van overlijden

Afgifte verlof tot begraven of cremeren binnen 36 uur?

Neem hiervoor op maandag 6 juni telefonisch contact op met  06 28 41 19 10 of  06  28 41 10 84.

Als iemand overlijdt, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente waarin de persoon is overleden. Doe dit voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt. Vaak doet de begrafenisondernemer dit namens de nabestaanden. De gemeente zorgt ervoor dat de basisregistratie personen (BRP) wordt aangepast.

Direct regelen

Nabestaanden regelen de begrafenis of crematie van de overledene. Gebeurt dit niet, bijvoorbeeld omdat er geen nabestaanden zijn? Dan zorgt de gemeente dat de overledene begraven wordt.