Moet ik ook afvalstoffenheffing betalen als ik geen of weinig afval aanbied?