Hoe wordt bepaald welk tarief ik tarief voor de afvalstoffenheffing betaal?