Vorig jaar is de WOZ-waarde na bezwaar verlaagd. Dit jaar is deze toch weer verhoogd. Hoe kan dit?

Elk jaar wordt de WOZ-waarde opnieuw bepaald. Deze taxatie staat los van de WOZ-waarde van het voorgaande jaar. De waarde wordt namelijk bepaald aan de hand van vergelijkbare woningen die recent zijn verkocht. De waarde kan dus ondanks uw bezwaar, en de daarop volgende verlaging van de WOZ-waarde van het voorgaande jaar, weer zijn toegenomen. In het taxatieverslag kunt u een aantal van de verkochte woningen zien, waarmee uw woning is vergeleken.