Mobiliteitstransitie

Rijswijk ligt strategisch in de regio en is goed bereikbaar. Dat willen we graag zou houden, maar de groei van het aantal woningen, het aantal inwoners en de economie zorgt voor toename van het verkeer. Het wordt drukker op de weg, het fietspad, de stoep en in het openbaar vervoer. De druk op parkeerplaatsen neemt verder toe. En er komt nog meer vracht- en bestelverkeer in de stad. Het gevolg is dat mensen zich op den duur niet meer op een snelle en prettige manier kunnen verplaatsen in, van en naar Rijswijk. Dat het zo druk wordt, dat de leefbaarheid van de stad eronder lijdt.

Verkeer in RijswijkDit heeft negatieve invloed op de verkeersonveiligheid, de luchtkwaliteit en geluidshinder. Het aantal verkeersslachtoffers in Nederland neemt de laatste jaren toe, met de snelste stijging in de regio Zuid-Holland. Zo ook in Rijswijk. De afgelopen vier jaar is het aantal verkeersongevallen, het aantal verkeersgewonden én het aantal verkeersdoden gegroeid.  Ook op het gebied van luchtkwaliteit gaat het niet goed in Rijswijk. In Rijswijk hebben we de op één na slechtste luchtkwaliteit van Nederland. Bovendien rijden er op sommige plekken in de stad zoveel (vracht)auto’s, dat de geluidsnorm overschreden wordt.

Actie is nodig

Als er niks gebeurt dan verslechteren de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit en neemt de geluidshinder nog verder toe. Kortom: actie is nodig. Met de Actieplannen verkeersveiligheid,  luchtkwaliteit, CO2 reductie en geluid, nemen we hierin al belangrijke stappen. 

Mobiliteitsvisie

Extra maatregelen zijn nodig om Rijswijk ook de komende jaren bereikbaar, verkeersveilig en leefbaar te houden.  Hoe we dat willen gaan doen nemen we op in een plan: de Mobiliteitsvisie. De Mobiliteitsvisie vormt het kader om tot oplossingen te komen voor verkeer en vervoer in Rijswijk. Daarbij betrekken we de Rijswijkse inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.  Samen met hen bedenken we oplossingen die aansluiten op hun wensen en ideeën.

Resultaten van de peiling

Door middel van een peiling hebben we alle Rijswijkers gevraagd om aan te geven hoe zij reizen, wat zij belangrijk vinden voor verkeer en vervoer in de toekomst en hoe we dit met elkaar voor elkaar krijgen (gedrag). Die informatie nemen we mee bij het opstellen van de Mobiliteitsvisie. De uitkomsten van de peiling zijn hier terug te vinden.

Bijeenkomsten visie op verkeer & vervoer

Naast de bijeenkomsten zijn er digitale bijeenkomsten geweest samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Het doel van de bijeenkomsten was om de uitkomsten van de peiling te toetsen en om meer inzicht te krijgen in de wensen van inwoners op het gebied van verkeer en vervoer. Daarnaast zijn we met elkaar in gesprek gegaan over de oplossingen en maatregelen voor verkeer en vervoer en toetsen we het draagvlak hiervoor. Alle opgehaalde input wordt verwerkt in de Mobiliteitsvisie. Dit concept wordt in september besproken met alle mensen die eerder hebben meegedacht over de visie én ter inzage gelegd. De ontvangen feedback wordt daarna in de visie verwerkt. De Mobiliteitsvisie wordt in het vierde kwartaal van 2021 vastgesteld