Beslisboom urgentieverklaring

Inleiding

Vul de vragen in als u wilt weten of u kans maakt op een urgentie. U kunt dan nog geen urgentie aanvragen, maar u ontvangt wel een advies. Na een gesprek met een consulent van de gemeente kunt u mogelijk wel een aanvraag doen.

Woningzoekend
Een voorrangsverklaring aanvragen kan alleen als u ingeschreven staat als woningzoekende.
Geen urgentieverklaring

U komt niet in aanmerking voor de aanvraag van een voorrangsverklaring omdat u niet staat ingeschreven als woningzoekende.
Via www.woonnet-haaglanden.nl kunt u zich inschrijven.

Leeftijd
Een voorrangsverklaring kan alleen aangevraagd worden door woningzoekenden van 18 jaar en ouder.
Geen urgentieverklaring

U kunt geen urgentieverklaring aanvragen omdat u nog geen 18 jaar oud bent.

Voor een tienermoeder met één of meer aan haar toegewezen kinderen geldt een uitzondering op deze leeftijdseis. De tienermoeder moet dan wel begeleid worden door een instelling.

Nederlandse nationaliteit
Verblijfsvergunning
Geen urgentieverklaring

U komt niet in aanmerking voor de aanvraag van een urgentieverklaring, omdat u de Nederlandse nationaliteit niet bezit of geen geldige verblijfsvergunning heeft.

Een geldige verblijfsvergunning kunt u aanvragen bij de Immigratie en Naturalisatiedienst.

Woonachtig in Rijswijk
Geen urgentieverklaring

U komt niet in aanmerking voor de aanvraag van een urgentieverklaring, omdat u niet minimaal twee jaar aaneengesloten staat ingeschreven in de regio Haaglanden.

Belastbaar inkomen
Het gezamenlijke belastbaar jaarinkomen is het inkomen van u, uw partner en andere meeverhuizende personen samen (behalve van uw kinderen). Het belastbaar jaarinkomen vindt u terug op de inkomensverklaring van de belastingdienst.
Geen urgentieverklaring

Voor u heeft het geen zin om een urgentieverklaring aan te vragen, omdat uw gezamenlijke inkomen gelijk of hoger is dan € 47.325,-.

Zelfstandige woonruimte
Een zelfstandige woonruimte is een woonruimte met een eigen toegang, en eigen keuken en toilet.
Geen urgentieverklaring

U komt niet in aanmerking voor de aanvraag van een urgentieverklaring omdat u geen zelfstandige woonruimte achterlaat.

Minderjarige kinderen
Minderjarige kinderen zijn jonger dan 18 jaar.
Actief zoekend
Onder actief zoeken wordt verstaan dat u minimaal drie maanden aantoonbaar heeft gereageerd op vrijkomende woningen die worden geadverteerd op www.woonnet-haaglanden.nl.
Geen urgentieverklaring

U komt niet in aanmerking voor de aanvraag van een urgentieverklaring, omdat u niet actief moeite doet om een andere woning te vinden.
U dient minstens 3 maanden actief te reageren op vrijkomende woningen.

Weigering
Passende woning
Een passende woning is een woning die geschikt is voor uw huishouden wat betreft: grootte (bijvoorbeeld aantal kamers), bereikbaarheid (bijvoorbeeld traploos) en de hoogte van uw inkomen.
Geen urgentieverklaring

U komt niet in aanmerking voor een urgentieverklaring. U hebt een geschikte woning aangeboden gekregen maar deze niet geaccepteerd.

Oplossing
Soms kunt u ook zonder te verhuizen uw woonprobleem oplossen. Bijvoorbeeld door onderhoud aan de woning, aanpassing van de woning of bemiddeling bij overlast.
Geen urgentieverklaring

U komt niet in aanmerking voor de aanvraag van een urgentieverklaring, omdat uw woonprobleem kan worden opgelost zonder te verhuizen.

Eigen schuld
Het kan zijn dat uw woonprobleem door eigen en toedoen is ontstaan. U heeft bijvoorbeeld uw koopwoning verkocht en bent bij iemand anders gaan wonen. Of u heeft een woning gehuurd die door (on-) geplande gezinsuitbreiding te klein bleek. Het kan ook zijn dat u een woning heeft gehuurd terwijl u wist dat deze niet geschikt voor u was. Bijvoorbeeld een woning met een trap, terwijl u niet kunt traplopen.
Geen urgentieverklaring

U komt niet in aanmerking voor de aanvraag van een urgentieverklaring, omdat uw woonprobleem door eigen schuld en toedoen is ontstaan.

Huurschuld
Betalingsregeling
U kunt pas een woning huren als u voor uw huurschuld een betalingsregeling hebt getroffen.
Geen urgentieverklaring

U komt niet in aanmerking voor de aanvraag van een urgentieverklaring, omdat het woonprobleem door uw eigen schuld en toedoen is ontstaan.

Bij een huurschuld moet eerst een betalingsregeling worden getroffen.

Woonkostentoeslag
U ontvangt van de gemeente Rijswijk een woonkostentoeslag. De huur die u betaalt ligt boven de huurtoeslaggrens van € 737,14.
Urgentieverklaring

U komt mogelijk in aanmerking voor de aanvraag van een urgentieverklaring.

Vul het contactformulier in. De gemeente neemt telefonisch contact met u op om de ingediende aanvraag te bespreken.

Mantelzorg
Mantelzorg is langdurige en onbetaalde hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit de directe sociale omgeving.
Urgentieverklaring

Omdat u mantelzorg ontvangt of verleent komt u mogelijk in aanmerking voor de aanvraag van een urgentieverklaring.

Wel zijn hierbij een aantal zaken waar u aan moet voldoen.
Wanneer u binnen 5 km afstand woont van de mantelzorg ontvanger/ verlener komt u niet in aanmerking voor een urgentieverklaring. 

Vul het contactformulier in. De gemeente neemt telefonisch contact met u op om de ingediende aanvraag te bespreken.

Woonoverlast
Geen urgentieverklaring

U komt niet in aanmerking voor de aanvraag van een urgentieverklaring, omdat woonoverlast geen reden is voor de aanvraag van een urgentie. U kunt melding maken van de overlast via de website van de gemeente: https://www.rijswijk.nl/inwoners/producten/burenoverlast-melden.

Beëindiging relatie/huwelijk
Geen urgentieverklaring

U komt niet in aanmerking voor de aanvraag van een urgentieverklaring, omdat een beëindiging van de relatie/huwelijk geen reden is voor een urgentie.

Lichaamlijke problemen
Voorbeelden van lichamelijke problemen zijn het niet meer kunnen traplopen of niet meer zonder hulp uw woning in of uit kunnen. Een voorwaarde is dat de lichamelijke problemen recent zijn ontstaan en dat verhuizen binnen 3 maanden noodzakelijk is.
Urgentieverklaring

U komt mogelijk in aanmerking voor de aanvraag van een urgentieverklaring.

Vul het contactformulier in. De gemeente neemt telefonisch contact met u op om de ingediende aanvraag te bespreken.

Psychische problemen
Bij de aanvraag van de urgentieverklaring dient u een schriftelijke verklaring van uw behandelaar te overhandigen.
Urgentieverklaring

U komt mogelijk in aanmerking voor de aanvraag van een urgentieverklaring.

Vul het contactformulier in. De gemeente neemt telefonisch contact met u op om de ingediende aanvraag te bespreken.

Geen urgentieverklaring

U komt niet in aanmerking voor de aanvraag van een urgentieverklaring.