Aanvraag Gemeentelijke onderscheiding - ereburgerschap

Het ereburgerschap kan aangevraagd worden voor:

  1. personen die uitzonderlijk verdienstelijk zijn geweest voor Rijswijk of de samenleving, bijvoorbeeld op het gebied van wetenschap, sport, kunst en cultuur, religie, economie, milieu, maatschappelijke zorg of bestuur.
  2. personen die heel belangrijke/aansprekende prestaties hebben geleverd, vernieuwende initiatieven hebben ontplooid, of iets hebben gepresteerd dat historische betekenis heeft.
  3. personen die veel hebben gedaan voor het positieve imago van Rijswijk.

Voor wie wordt het ereburgerschap aangevraagd?

Persoonsgegevens decorandus
Indien bekend namen voluit vermelden
Gegevens aanvrager
Waar u overdag bereikbaar bent.
Ondersteuning door derden
Ondersteuner 1
Overdag bereikbaar.
Beschrijving van de bijzondere verdiensten.
Activiteit 1
In te vullen bij verenigingswerk.
Uren
Euro

(Indien u meer toelichting wilt geven, voegt u dan een bijlage(n) bij dit formulier)

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png bmp eps tif pict psd txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.
Overige gegevens
Uitreiking
Uur