Huisvuil

Algemeen

De gemeente zamelt huishoudelijk afval in. Veel afval wordt apart ingezameld, zoals papier en glas.

Omschrijving

Elk huishouden produceert afval. Denk aan groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval), papier en verpakkingen. Dit noem je huishoudelijk afval. Avalex zamelt dit in.

Voorwaarden

Een deel van het afval zamelt de Avalex apart in. Bijvoorbeeld afval dat schadelijk is voor het milieu, zoals klein chemisch afval. Of huishoudelijk afval dat gerecycled wordt.

Afval dat de Avalex apart inzamelt:

  • groente-, fruit- en tuinafval (GFT)
  • glas
  • papier
  • plastic

Contact

Vraag bij Avalex na wanneer uw afval wordt opgehaald en hoe u grofvuil kunt aanbieden.

Wet en regelgeving