Het symposium Roze Ouderen

Afgelopen donderdag was wethouder Van Damme aanwezig bij het symposium Roze Ouderen. Met het symposium steunt Rijswijk de LHBTIQ+ gemeenschap in het algemeen en in het bijzonder de Roze Ouderen. Van Damme vertelde tijdens dit symposium over de Rijswijkse aanpak in het bevorderen van acceptatie van de LHBTIQ+ gemeenschap.

“Bijeenkomsten zoals deze zorgen voor meer bekendheid en kennisdeling, waardoor we bewuster met elkaar omgaan. In Rijswijk zijn we erg trots op onze Regenboog Ouderen groep, of anders gezegd de ‘Rainbow Seniors’. Deze groep organiseert heel laagdrempelig gezellige activiteiten voor gelijkgestemde ouderen, van wandelen, tuinieren en musea bezoeken. COC Haaglanden doet ook veel. Zij organiseren elke eerste en derde zondag van de maand een gezellige bijeenkomst, de zogenoemde Zilver Uitjes”, aldus Van Damme.

Dit is een maatschappelijk onderwerp, waar Rijswijk niet in haar eentje al het verschil kan maken. Samenwerking is essentieel. Rijswijk werkt in de regio al samen op het gebied van regenboogemancipatie en – acceptatie. Bijvoorbeeld door rond Coming Out dag gezamenlijk iets te organiseren. En door kennis uitwisseling te bevorderen.

Het symposium is belangrijk voor Rijswijk, omdat dit bijdraagt aan een inclusieve samenleving, waar iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht wie die is of van wie die houdt. Daarom vindt Rijswijk het belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Vaak vindt uitsluiting of discriminatie niet vanuit slechte intenties plaats, maar onbewust en onbedoeld. De gemeente zet zich in voor een inclusieve samenleving, zodat het wel steeds beter wordt en iedereen gelukkig oud kan worden in Rijswijk.

Symposium roze ouderen