Geslaagde Buurtpreventiedag in Rijswijk

Op zaterdag 18 maart 2023 werd voor de tweede keer in Rijswijk de Buurtpreventiedag gehouden. Buurtpreventen zijn inwoners van Rijswijk die zich vrijwillig inzetten voor de veiligheid in hun buurt of wijk.

Buurtpreventieteams van De Strijp, Steenvoorde-Noord, Steenvoorde-Zuid, Rijswijk-Midden en Oud-Rijswijk en de Muziekbuurt hebben hieraan deelgenomen. Samen met de samenwerkingspartners zoals politie en gemeente kwamen ze bij elkaar op de gemeentewerf om elkaar beter te leren kennen en om kennis en informatie te delen.

Burgemeester Huri Sahin sprak in haar welkomstwoord ook namens de samenwerkingspartners, haar waardering en dankbaarheid uit voor deze vrijwilligers. “Zij zijn de ogen en oren in de stad die een grote bijdrage leveren aan de leefbaarheid en veiligheid in de wijken.” De burgemeester liet weten graag een keer met de buurtpreventen mee te lopen als zij een ronde maken door hun buurt.


Kennis en ervaring delen

De politie gaf een presentatie over de werkwijze van de wijkagenten in Rijswijk. Uitgelegd werd op welke wijze de wijkagenten over Rijswijk zijn verdeeld, welke werkzaamheden zij uitvoeren en hoe de samenwerking met de buurtpreventen verloopt. Hierna namen de gemeentelijke handhavers het stokje over met een presentatie waarin het dagelijkse werk van de verschillende BOA’s nader werd toegelicht. De term BOA staat voor Buitengewoon Opsporingsambtenaar.

Ook tijdens de speeddatesessies en de afsluitende (netwerk)borrel konden de buurtpreventen van de verschillende teams en de aanwezige samenwerkingspartners elkaar beter leren kennen.

De deelnemers waren enthousiast en vonden het een geslaagde dag. De buurtpreventen én samenwerkingspartners willen deze bijeenkomst daarom jaarlijks terug laten keren.

Benieuwd geworden naar Buurtpreventie? Kijk op https://www.rijswijk.nl/buurtpreventie voor meer informatie. Overtuigd of wil je een keer mee ‘op proef’ met een van de teams? Vul dan het aanmeldformulier in.

Buurtpreventiedag