Herstructurering Sportpark Elsenburg

Sportpark Elsenburg wordt grondig vernieuwd. Samen met de Rijswijksche Hockey Club (RHC), de Rijswijkse Wielren Vereniging De Spartaan en de Fietscrossclub Rijswijk (FCC) ontwikkelt de gemeente de locatie tot een kwalitatief hoogwaardig en multifunctioneel sportpark. Op dinsdag 2 februari 2021 is de gemeenteraad van Rijswijk akkoord gegaan met de investering in de herinrichting van het sportcomplex.

Het sportpark voldeed niet meer aan de eisen van de tijd en biedt door de groei van Rijswijk niet voldoende ruimte meer aan de sportverenigingen. In januari 2021 is de veiligheidscirkel van het nabijgelegen TNO opgeheven, waardoor er ruimte is ontstaan om het sportpark uit te breiden. Dit was aanleiding voor de gemeente om samen met de Rijswijksche Hockey Club (RHC), de Rijswijkse Wielren Vereniging De Spartaan en de Fietscrossclub Rijswijk (FCC) te onderzoeken hoe het sportpark zo optimaal mogelijk heringericht kan worden. 

Dit heeft geleid tot een ontwerp voor de nieuwe inrichting van het park. Er wordt een extra hockeyveld aangelegd en alle hockeyvelden worden uitgebreid met een permanent waterbed. De lichtinstallatie op het wielerparcours wordt vernieuwd met goede (led) verlichting, er wordt een volwaardig mountainbike– en veldrijparcours en fietscrossterrein aangelegd en de parkeerruimte wordt uitgebreid.

Een volledig overzicht van de werkzaamheden van de afgelopen maanden lees je hier.

Multifunctioneel

Daarnaast worden de mogelijkheden verkend voor de bouw van een multifunctionele accommodatie op het park, waar behalve de sportverenigingen ook andere instellingen gebruik van kunnen maken.

Volwaardig sportcomplex

Wethouder Sport Björn Lugthart: “We kunnen nu echt aan de slag om van Sportpark Elsenburg een prachtige volwaardig en toekomstbestendig sportcomplex te maken!  Ik ben heel trots op het feit dat we dit samen met alle partijen tot dit plan zijn gekomen, waar iedereen achter staat en waarmee er voor iedereen weer voldoende ruimte is om zijn sport optimaal te kunnen beoefenen. En waarmee we tevens de mogelijkheid bieden om de locatie een multifunctioneel karakter te geven, met ruimte voor voorzieningen voor de omliggende wijken. Als snelst groeiende stad van Nederland verdient Rijswijk verdient dat!”

Reacties sportverenigingen

Theo Groen (Rijswijkse Wielren Vereniging De Spartaan): “Met de herinrichting van Sportpark Elsenburg hebben we de gelegenheid om een grote stap te maken voor de sport in Rijswijk. Er ligt nu een afgewogen plan waar alle betrokkenen gezamenlijk tevreden over kunnen zijn en waarin alle belangen en wensen in gelijke mate zijn meegenomen. Dit is niet alleen belangrijk voor de betrokken sportverenigingen, maar zeker ook voor de huidige en toekomstige inwoners van Rijswijk.”

Koen Caminada (RHC /SSRHC): “Sinds 2013 heeft onze hockeyvereniging gepleit voor een vierde veld, maar we hebben vreselijk veel pech gehad dat we onze plannen nog niet konden realiseren. De Veiligheidscontour TNO zat ons lelijk in de weg, maar sinds januari ligt de weg open om de hockeyveldencapaciteit uit te breiden en een opblaashal te realiseren. Het plan is omvangrijker en veel ambitieuzer geworden dan destijds. Voor alle partijen moest er water bij de wijn. Maar wij zijn als hockeyers heel blij met het plan, omdat onze ambities en ook die van de andere verenigingen daarin zijn meegenomen. En daarom zijn wij blij met het besluit van de raad.”

Alfred Rooks (Fietscrossclub Rijswijk): “Voor ons is de stap naar Elsenburg de stap naar het hoogste niveau van de BMX sport in Nederland. Door beperkingen op ons huidige terrein hebben we ambities moeten laten varen en we zijn daarom dankbaar dat deze verhuizing mogelijk is gemaakt en we terug kunnen naar ons ambitieniveau. Er wordt een baan ontwikkeld waar toprijders optimaal kunnen trainen en tegelijkertijd de jeugd uit de wijk laagdrempelig aan de populaire BMX sport kan proeven. Met RHC en De Spartaan hebben we sport partners gevonden waarmee we sportplezier willen promoten en topsport mogelijk willen maken.”

Planning werkzaamheden

De uitvoering van de herinrichting van het sportcomplex vindt plaats in de zomermaanden van 2021. In de voorbereidende fase zijn diverse onderzoeken verricht op het gebied van archeologie, flora en fauna, explosievenonderzoek en milieutechnische onderzoeken van de grond. Begin 2022 kan het volledig vernieuwde sportpark in gebruik genomen worden.