Eerste informatiebijeenkomst voor nieuwe flexwoonlocatie Rijswijk

Woensdag 6 september was er voor buurtbewoners en bedrijven een informatiebijeenkomst voor de beoogde nieuwe flexwoonlocatie aan de Verrijn Stuartlaan 2a in Plaspoelpolder. Het huidige leegstaande kantoorpand biedt in de toekomst plaats voor in totaal 460 woningen. Hiermee komt er in de gemeente Rijswijk een nieuwe flexwoonlocatie.

Flexwonen biedt verschillende doelgroepen mogelijkheden voor huisvesting. Zo kunnen in het nieuwe pand zowel eenpersoonshuishoudens, starters als een aantal gezinnen worden gehuisvest. Ook is een aantal van de nieuwe woningen bedoeld voor Oekraïense vluchtelingen en statushouders.

Samen wonen

Het flexwonen-concept betekent samen wonen voor verschillende doelgroepen. Zo is er binnen het gebouw straks plek voor ontmoetingsruimtes voor bewoners. Ook is er extra aandacht voor de leefbaarheid. Bijvoorbeeld door een vaste beheerder in het gebouw die zorgt voor een schone en prettige leefomgeving.

Wethouder Gijs van Malsen is enthousiast over het de nieuwe woningen: “De uitdagingen op het gebied van huisvesting in de regio zijn urgent. Niet alleen in aantal, maar ook in de flexibiliteit die nodig is door de steeds veranderende vraag. Bijvoorbeeld door de toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne. Rijswijk bewijst andermaal dat het zijn verantwoordelijkheid neemt.”

Voorziet behoefte in krap woningaanbod

Ook in Rijswijk is het voor veel mensen lastig om aan geschikte woonruimte te komen. Gemeente Rijswijk en de woningcorporaties Rijswijk Wonen en Vidomes werken daarom samen met vastgoedontwikkelaars aan nieuwe mogelijkheden. Zo hoopt eigenaar Magis Real Estate hoopt op korte termijn het gebouw aan de De Verrijn Stuartlaan 2a om te kunnen bouwen tot een woonlocatie.

Dankzij een subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken is het mogelijk om deze woningen binnen de huidige markt betaalbaar te houden. Voordat de verbouwing van het pand kan beginnen is er eerst een planologische procedure nodig om de functie van werken naar wonen te wijzigen. Later dit jaar volgt ook aanvraag voor de omgevingsvergunning om de bouw te starten.