Economische Strategie Rijswijk

In onze gemeente werken ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen, de gemeente en andere partijen dagelijks hard aan onze economie: we bieden werkgelegenheid en welvaart en werken aan opgaven op het gebied van duurzaamheid, digitalisering, innovatie en arbeidsmarkt. Om zowel op de huidige als toekomstige trends en ontwikkelingen in te spelen, stellen wij een nieuwe economische strategie op.

De strategie moet inspelen op wat er al speelt én op de kansen die Rijswijk biedt. We willen met de strategie inzetten op het behouden en aantrekken van werkgelegenheid en bedrijvigheid. Daarom richt de strategie zich op het versterken van het ondernemersklimaat en het vestigingsklimaat. Bij ondernemersklimaat denken wij aan dienstverlening vanuit de gemeente en georganiseerd bedrijfsleven. Bij vestigingsklimaat denken wij aan voorzieningen, bereikbaarheid en imago. De strategie richt zich op het eindbeeld in 2030, maar ook wat hiervoor nu nodig is. Op deze manier kan worden gestuurd op de economische positie van de gemeente op lange termijn en om ondernemers in staat te stellen om zich te herpakken de komende twee jaar naar aanleiding van de coronacrisis.

Waar staan we nu?

Op basis van een eerste analyse en diverse gesprekken hebben we de eerste hoofdlijnen van de strategie opgesteld. Begin juli hebben we daarnaast een aantal ondernemers in Rijswijk gevraagd wat zij belangrijk vinden, welke kansen zij zien in Rijswijk of voor Rijswijk of wat zij missen. Benieuwd naar hun mening? Bekijk hier de reportage van de gesprekken van wethouder Armand van de Laar van Ruimtelijke en Economische ontwikkeling met de verschillende ondernemers.

Hoe ziet de economische strategie er nu uit?

We willen de unieke eigenschappen van Rijswijk beter benutten. De gunstige ligging en goede bereikbaarheid onderscheidt Rijswijk van veel andere plaatsen. Door deze eigenschappen beter te benutten, willen we ervoor zorgen dat in 2030 de werkgelegenheid in onze gemeente stabieler, sterker geworteld en diverser is dan ooit. Dat zorgt er mede voor dat we dan een duidelijke, onderscheidende positie in de regio hebben.

Vier hoofdlijnen

We zien vier hoofdlijnen voor onze strategie:

  1. Sterke netwerken

Meer, fijnmazigere en sterkere netwerken tussen ondernemers, onderwijs, overheid en kennisinstellingen. Zo kunnen we onze krachten bundelen, elkaar versterken en beter inspelen op actuele ontwikkelingen in de economie en op de arbeidsmarkt.

  1. Sterke gebieden

Vitale, toekomstbestendige gebieden waar Rijswijkers kunnen ondernemen, werken, wonen en recreëren. Sterke gebieden zijn nodig om de goede bereikbaarheid van Rijswijk maximaal te benutten.

  1. Innoveren en verduurzamen

We zetten in op meer aan Rijswijk verbonden, (innovatieve) werkgelegenheid die veel spin-off creëert. We zien Rijswijk als toekomstige hub voor innovatie op het gebied van energie en verduurzaming.

  1. Rijswijk sterker profileren

We gaan Rijswijk sterker profileren. Dit is goed voor het ondernemersklimaat en voor het vestigingsklimaat.

De volledige conceptversie van de economische strategie vindt u hier.