Denk mee over het College Werk Programma

Wilt u meedenken met de gemeente? Dat komt goed uit: in september organiseren we 3 bijeenkomsten voor u en alle andere inwoners van Rijswijk. Zo willen we u betrekken bij belangrijke keuzes die de komende jaren gaan spelen in Rijswijk.

College Werk Programma

Het college van burgemeester en wethouders heeft alle opmerkingen en suggesties verwerkt die naar aanleiding van een eerder gehouden samenlevingsbijeenkomst op 16 mei bij ons binnenkwamen. Een online enquête over de ambities zorgde ook voor belangrijke informatie. Al deze feedback is opgenomen in een halffabricaat College Werk Programma (CWP), waarin u ook de belangrijkste thema’s vindt die de aankomende vier jaar richtinggevend zijn voor de toekomst van Rijswijk. Voordat het CWP definitief wordt vastgesteld in oktober, wil het college u nu informeren over de opgehaalde resultaten én hoe we deze resultaten hebben verwerkt in het halffabricaat. Daarnaast wordt het proces toegelicht dat nog moet worden doorlopen voordat het CWP wordt vastgesteld.

Kaart Rijswijk met de drie bijeenkomsten

3 bijeenkomsten

Om Rijswijkers te betrekken bij belangrijke keuzes die gemaakt moeten gaan worden, worden inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven uitgenodigd om samen met het college de laatste puntjes op de i te zetten voordat het CWP definitief wordt vastgesteld.

Daarom organiseert de gemeente 3 bijeenkomsten. Op basis van een geografische verdeling is Rijswijk in 3 delen verdeeld: Steenvoorde, Rijswijk-Midden en Oud-Rijswijk (zie bijgevoegd kaartje).

Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om bij één of meerdere bijeenkomsten aanwezig te zijn. Deze vinden plaats op:

Alle avonden starten om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. De invulling van alle bijeenkomsten is hetzelfde.

Aanmelden gewenst

Om organisatorische redenen moet u zich vooraf aanmelden voor één of meer bijeenkomsten. Dat regelt u gemakkelijk via het online aanmeldformulier. Na aanmelding ontvangt u eind augustus het definitieve programma van de avond.

Samen werken aan de toekomst van Rijswijk

In de gemeente Rijswijk staat samenwerken met de stad hoog in het vaandel. Het college vindt het belangrijk om de  inwoners en maatschappelijke partijen te betrekken bij belangrijke thema’s die van belang zijn voor de toekomst van Rijswijk. Net zoals  dat een aantal jaren geleden bij de totstandkoming van de Stadsvisie is gedaan, hoort de gemeente graag wat de Rijswijkse samenleving vindt van de ambities uit het CWP. Want samen maken wij de stad.

Hier vindt u het Hoofdlijnenakkoord en de resultaten van de ophaalsessie van 16 mei 2018. Ook de uitkomsten van de digitale enquête kunt u inzien.