Betalen belastingaanslag

Lees hoe u uw belastingaanslag kunt betalen en wat er gebeurt als u niet op tijd betaalt.

Hoe betaal ik mijn belastingaanslag?

U kunt uw belastingaanslag betalen via:

Als u uw belastingaanslag niet op tijd betaalt of niet kunt betalen

U voorkomt extra kosten als u uw aanslag gemeentebelastingen op tijd betaalt. Op het aanslagbiljet staan de vervaldagen van de betaaltermijnen vermeld. Als datum van betaling geldt de dag waarop het bedrag moet zijn bijgeschreven op de rekening van de gemeente.

Zo betaalt u uw belastingaanslag

Aanmaning via de gemeente

  • Wanneer u het belastingbedrag niet op tijd betaalt, ontvangt u een aanmaning.
  • In de aanmaningsbrief staat vermeld welke bedrag nog niet is betaald en voor welke datum deze u alsnog kunt betalen.
  • U betaalt dan ook extra kosten zoals de aanmaningskosten. U ontvangt de aanmaning via de gemeente.

Dwangbevel via de deurwaarder

  • Bij het uitblijven van de betaling volgt een dwangbevel.
  • Het dwangbevel ontvangt u van het deurwaarderskantoor Cannock Chase. Zij nemen de vordering vanaf het dwangbevel over van de gemeente.
  • Het contact over het dwangbevel loopt via dit deurwaarderskantoor. De gemeente beantwoordt hierover geen vragen.

Heeft u vragen over het dwangbevel? Neem contact op met Cannock Chase via telefoonnummer 088 - 11 68 300 of via www.cannockchase.nl.