Verkeersveilige schoolzone voor Prins Mauritsschool

De Prins Mauritsschool heeft sinds vandaag een schoolzone. Wethouder Mobiliteit Björn Lugthart verrichtte vanmorgen samen met de kinderen de feestelijke opening van de verkeersveilige zone.

Wethouder Björn Lugthart opent de schoolzone bij de Prins Mauritsschool (Foto: Frank Jansen)De wethouder en de kinderen onthulden de attentiepaal die geplaatst is voor de school op de middenberm van de Lindelaan.  Deze valt op door de gele kleur en de figuurtjes van Dick Bruna en geeft aan dat hier een schoolzone is, zodat automobilisten rekening houden met overstekende kinderen.

De nieuwe attentieborden zijn onderdeel van de schoolzone rond de Prins Mauritsschool. Deze zones legt de gemeente aan in samenwerking met de scholen en ouders. Zij inventariseren onveilige plekken en de gemeente pakt die aan door de straatinrichting aan te passen met onder meer de Dick Bruna borden. Deze zorgen ervoor dat andere verkeersdeelnemers beter opletten. Uit onderzoek van De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid is gebleken dat automobilisten afremmen als ze deze borden zien. De school zorgt daarnaast voor educatie over verkeersveiligheid.

Veilig naar school

“Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer, meer nog dan andere verkeersdeelnemers,”  legt wethouder Björn Lugthart uit. “Om te zorgen dat ze veilig naar school kunnen richten we de omgeving rond scholen zo goed mogelijk daarop in. We stimuleren scholen daarom ook om mee te doen met de schoolzones.  Ook kunnen ze mee doen met de gratis verkeerslessen van School op Seef. Maar ook andere verkeersdeelnemers kunnen ervoor zorgen dat kinderen veilig over straat kunnen. Daar blijven we op attenderen. Want ieder kind moet elke dag veilig naar school kunnen.”