Ruim 9 ton euro rijkssubsidie binnen voor tijdelijke studentenwoningen

Rijswijk krijgt nagenoeg een miljoen euro subsidie van het Rijk om tijdelijke woonruimte voor studenten mogelijk te maken. Met deze financiële bijdrage worden woningen gecreëerd voor studenten die anders moeilijk aan een woning komen.

Onlangs tekende Rijswijk nog een bestuursovereenkomst tussen van Delft en Rijswijk voor komst studentenwoningen op Kesslerpark. Van links naar rechts: wethouder Karin Schrederhof, Bas Vollebregt, Johanna Besteman en Armand van de LaarHet college diende een subsidieaanvraag in voor de Regeling huisvesting aandachtsgroepen van het Rijk. Het Rijk heeft de aanvraag ingewilligd en verstrekt € 936.000,- subsidie. De subsidie is bedoeld voor het project tijdelijke studentenhuisvesting aan de Polakweg.

Het project betreft drie leegstaande kantoren in de Plaspoelpolder die getransformeerd worden naar 312 studentenwoningen met gemeenschappelijke ruimtes. De studentenwoningen kunnen verhuurd worden voor een periode van 10 jaar. De subsidie is bedoeld voor een kwaliteitsslag in de gebouwen zelf en in de openbare ruimte. Een deel van de woonruimte bestemt de gemeente voor alleenstaande studerende statushouders zodat daarmee ook deze aandachtsgroep bediend wordt.

Wethouder Wonen, Johanna Besteman is erg te spreken over de toegekende subsidie: “Deze subsidie is een geweldige stap richting het sneller realiseren van de geplande woningen. Zonder dit geld kunnen we het project niet financieren, terwijl nieuwe woonruimte voor studenten juist erg hard nodig is. Zij maken vaak weinig kans nu de druk op de woningmarkt zo hoog is. Dit type woningen helpen ook om op korte termijn verlichting te brengen op de overspannen woningmarkt.” De gemeente is volop bezig met de uitvoering van de woonvisie. Onderdeel hiervan is het mogelijk maken van studentenhuisvesting op de Plaspoelpolder en dit project vormt een goede eerste stap.

De woningen komen op een strategische ligging; vanuit de locatie aan de Polakweg is de TU Delft maar ook de Haagse Hogeschool zeer goed te bereiken. Armand van de Laar, wethouder Ruimte, zegt over dit gebied: “Omdat we van plan zijn om in de omgeving van het Kesslerpark een campus te ontwikkelen met plek voor studentenwoningen, is het project aan de Polakweg een mooie pilot. Nuttige functies bieden aan de leegstand in de Plaspoelpolder is hard nodig. Het leegstaande vastgoed is in een relatief korte tijd te transformeren naar woonruimte. Daarbij kijken we constant naar de best mogelijke inrichting van de openbare ruimte en de bereikbaarheid van het gebied. Het is geen permanente oplossing maar de tijdelijke woningen bieden in de tussentijd soelaas en daarom is deze subsidie zeer welkom.”

In 2022 kunnen de eerste woonruimtes in gebruik worden genomen. Naast de vastgoedeigenaren en ontwikkelaars is de Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting Delft (SHS Delft) als coördinerende en adviserende partij bij dit initiatief betrokken.