Rijswijk heeft een nieuw college

Rijswijk heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders. Op 21 juni heeft de gemeenteraad de voorgedragen wethouders in haar vergadering geïnstalleerd. Het nieuwe college telt vijf wethouders.

 

In het nieuwe college zijn twee wethouders voor hun volgende termijn van vier jaar benoemd. Dat zijn Larissa Bentvelzen (Beter voor Rijswijk) en Armand van de Laar (D66). De drie nieuwkomers in het college zijn Mark Wit (GroenLinks), Werner van Damme (VVD) en Gijs van Malsen (Partij van de Arbeid).

Taakverdeling

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders verdeelt de taken als volgt:

Burgemeester (wnd.) Bas Verkerk: Openbare orde, Veiligheid, Communicatie, Personeel & Organisatie

Wethouder Larissa Bentvelzen: Sociaal Domein, Sport, Onderwijs en Dierenwelzijn

Wethouder Armand van de Laar: Stadsontwikkeling, Mobiliteit, Grondzaken en Participatiebeleid

Wethouder Mark Wit: Energie(transitie), Openbare Ruimte, Milieu & duurzaamheid, Volksgezondheid en Kunst & cultuur

Wethouder Werner van Damme: Financiën, Economische zaken, Voorkomen ondermijning, Bedrijfsvoering en Dienstverlening

Wethouder Gijs van Malsen: Volkshuisvesting, Integratie, Emancipatie, Armoedebestrijding en Welzijn

Coalitieakkoord

In het coalitieakkoord ‘Gezonde groei. Rijswijkse koers 2022-2026’ staan de ambities van het college voor de komende vier jaar. De hierin opgenomen doelen, thema’s en speerpunten geven richting aan de ontwikkeling van de stad, onder meer op het gebied van sociale kwaliteit, stadsontwikkeling, leefbaarheid, veiligheid en bestuursstijl. Volgens het nieuwe college ligt er met dit akkoord een stabiele basis om verder te kunnen bouwen aan Rijswijk. Daarbij wordt het beleid dat in de afgelopen jaren is ontwikkeld voor een belangrijk deel voortgezet. Inzet is dat Rijswijk verder kan groeien, met behoud van het kleinschalige karakter. Een mooie, groene en dynamische stad, waar ruimte is voor iedereen.

De komende tijd werkt het college de ambities verder uit in een collegewerkprogramma. Dat doen ze in nauwe samenwerking met de gemeenteraad en met de stad.

Op de foto van links naar rechts: Mark Wit, Armand van de Laar, Bas Verkerk, Larissa Bentvelzen, Werner van Damme, Gijs van Malsen.