Nieuwe coalitie voor Rijswijk

Beter voor Rijswijk, D66, Wij. Rijswijk, CDA en Gemeentebelangen Rijswijk gaan een coalitie vormen. Vandaag brachten de partijen een persbericht uit en presenteren zij hun coalitieakkoord.

Armand van de Laar, Larissa Bentvelzen, Björn Lugthart, Johanna Besteman en Jeffrey Keus (Foto Frank Jansen)Met hulp van externe formateur Joost Eerdmans is het gelukt om bovengenoemde partijen samen te brengen en elkaar op inhoud te vinden. Larissa Bentvelzen: “We willen dat de stad vorm krijgt in en met de samenleving. We nodigen alle inwoners, ondernemers en organisaties uit om met ons mee te doen.”

Uitgangspunt

De nieuwe coalitie gaat vooral verder bouwen aan een sociaal, veilig en duurzaam Rijswijk. Een stad waar iedereen goed kan wonen, werken en recreëren. Waar inwoners zich thuis voelen en waar iedereen die dat wil, mee kan doen. Verder geeft het college prioriteit aan het op orde brengen van de kwaliteit van de dienstverlening en de gemeentelijke voorzieningen. “Specifieke aandacht heeft de coalitie voor de positie van minderheden en kwetsbare mensen. Ook mantelzorgers kunnen op steun rekenen”, legt Bentvelzen uit. “Hetzelfde geldt voor vrijwilligers, die het college blijft ondersteunen en waarderen voor al het goede werk dat zij doen.”

Portefeuilles

De portefeuilles zijn als volgt verdeeld:

  • Burgemeester Michel Bezuijen: Openbare orde, Veiligheid, Communicatie, Regionale samenwerking en Juridische Zaken
  • Larissa Bentvelzen (Beter voor Rijswijk): Sociaal Domein, Jeugd, Participatie en Dierenwelzijn, 2e locoburgemeester
  • Armand van de Laar (D66): Ruimtelijke en economische ontwikkeling, Duurzaamheid en Stadsbeheer, 3e loco locoburgemeester
  • Björn Lugthart (Wij. Rijswijk): Mobiliteit, Dienstverlening, Sport, Gezondheid en Organisatie, 1e loco locoburgemeester
  • Johanna Besteman (CDA): Welzijn, Cultuur en Onderwijs, 4e loco locoburgemeester
  • Jeffrey Keus (Gemeentebelangen Rijswijk): Financiën, Energietransitie en Handhaving

Installatie

De installatie van de wethouders vindt plaats tijdens een extra raadsvergadering op donderdag 18 april om 20.00 uur.

Formateur

Formateur Joost Eerdmans kijkt met plezier terug op de coalitievorming en de constructieve  wijze waarop de raadsleden en wethouders deel hebben genomen aan de besprekingen. “Het nieuwe college kan vol aan de slag. Er staat een goed team”, aldus Eerdmans.

Coalitieakkoord

Het coalitieakkoord is hier volledig te lezen.