Nieuw interactief spel in de Muziekbuurt

Rijswijk is een aanwinst rijker voor het sport- en spelaanbod in de wijk. De zogenaamde Sutu muur is gisteren feestelijk in gebruik genomen op het basketbalveld aan de Ocarinalaan, een spel waar tal van interactieve balspelen op gespeeld kunnen worden met bediening via de smartphone. Jongeren maken hun eigen account aan en kunnen onderling wedstrijdjes organiseren en hun scores / records bijhouden.

 

Het basketbalveld aan de Ocarinalaan is de afgelopen jaren in gebruik genomen door ERA contour als bouwterrein voor de renovatie van de Churchillflat. Met ERA contour is afgesproken dat zij na afloop van de renovatiewerkzaamheden het terrein opleveren waarbij zij als dank een bijdrage van € 10.000,- hebben gegeven voor de herinrichting van het basketbalveld.

In de nota speelbeleid 2021-2026 heeft de gemeente interactieve speeltoestellen als een van de speerpunten opgenomen om speeltoestellen gevarieerder te maken, in het bijzonder voor de oudere jongeren. “We hebben steeds meer aandacht voor een buitenruimte die uitnodigt om lekker actief en sociaal bezig te zijn, zegt wethouder Besteman. “Als wethouder die verantwoordelijk is voor het welbevinden van onze jongeren, wil ik zorgen voor fijne speelplekken voor iedereen. Daarom is het aanbieden van voldoende speel- en ontmoetingsplekken voor jeugdigen erg belangrijk om een inclusieve speelcultuur te creeren met meer samenspeelplekken, diversiteit in speelplekken en betere toegankelijkheid voor iedereen”.

Het ontwerp voor de herinrichting is tot stand gekomen middels een uitgebreid participatietraject  met de omwonenden. Het ontwerp met de Sutu muur heeft de meeste stemmen gekregen. Het terrein waar de Sutu muur zich op bevindt is volledig verhard en goed toegankelijk voor kinderen met een beperking en diverse balspelen op de Sutu muur zijn ook geschikt voor kinderen met een beperking.  

De sutu muur leent zich ook uitstekend voor jeugdorganisaties (bijvoorbeeld het Jeugd-jongerenwerk van Welzijn Rijswijk en de beweegcoaches van Haaglanden beweegt maar ook basisscholen) om toernooitjes / wedstrijdjes te organiseren.