Nieuw innovatiecentrum vestigt zich op Kessler Park

Het Open Innovatie Centrum Well Technology en Warmte vestigt zich op het bedrijventerrein Plaspoelpolder. De precieze plek is een deel van de Shell-locatie aan het Kessler Park.

Kessler ParkBinnen dit innovatiecentrum doen bedrijven en organisaties samen onderzoek naar de mogelijkheden van geothermie: aardwarmte die lokaal wordt opgewekt. Dit onderzoek hoort bij het proces om binnen de gemeente steeds duurzamer te worden. Dus ook als het gaat om onze energie.

Vertrek Shell

Door het vertrek van Shell uit Rijswijk staat de huidige locatie aan het Kessler Park te koop. In een overeenkomst tussen Shell en TNO is afgesproken dat zij enkele installaties en laboratoriumfaciliteiten van Shell kunnen overnemen. Daar hoort de unieke boortoren bij. Deze plek vormt dan de basis voor een Open Innovatie Centrum Well Technology en Warmte Rijswijk.

Een drijvende kracht

Het innovatiecentrum wordt gezien als een drijvende kracht voor de ontwikkeling van het hele Kessler Park. Het initiatief biedt een impuls voor bedrijvigheid is op een belangrijke plaats in de Plaspoelpolder. En draagt bij aan een duidelijk en duurzaam profiel in de toekomst. Natuurlijk wordt hiermee ook de volledige leegstand van de locatie voorkomen.

Samenwerken en testen

Het initiatief wordt gedragen door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Energie Beheer Nederland B.V. (EBN), provincie Zuid Holland, gemeente Rijswijk en TNO. Om het innovatiecentrum mogelijk te maken is tussen partijen een overeenkomst gesloten. Vanuit de opgave duurzame energietransitie investeren het ministerie van EZK en de provincie ZH in dit innovatiecentrum in Rijswijk. Rijswijk is mede-ondertekenaar van de overeenkomst waarin is afgesproken dat de levensvatbaarheid van het centrum de komende 2 jaar wordt getoetst in de praktijk.