Laaggeletterde Leyla Beers schreef brief aan burgemeester en wethouder

Taalcursiste Leyla Beers ging 3 december vanuit het Taalhuis in Rijswijk online in gesprek met wethouder van Onderwijs Johanna Besteman en waarnemend burgemeester Bas Verkerk. Aanleiding is de brief die Leyla aan beiden stuurde over haar ervaringen in de coronatijd toen ze niet meer naar les op de Taal+school in Delft kon, maar thuis moest leren. Doe Weer Mee! heeft tien brieven van laaggeletterden gebundeld in het boekje ‘’Mijn Coronatijd’’. Na afloop van het gesprek nam Sevda Scoop van het Taalhuis Rijswijk een stapel boekjes in ontvangst. Het Taalhuis heeft een belangrijke doorverwijsfunctie voor inwoners van Rijswijk die hun taal en digitale vaardigheden willen verbeteren.

Brief van LeylaZowel Johanna Besteman als burgemeester Bas Verkerk waren onder de indruk van Leyla’s ervaringen en gaven aan haar tips mee te nemen in hun beleid zoals meer begrip voor laaggeletterden en meer reclame voor cursussen. En het gemeentelijk taalgebruik in brieven wordt aangepakt. Ook naar bedrijven wordt meer ondernomen om te stimuleren dat werknemers met gebrekkige taal- of digitale vaardigheden worden opgemerkt en de kans krijgen naar cursus te gaan. Na afloop kreeg Leyla een enorm compliment van de burgemeester: ‘’Zoals jij je woordje kunt doen, ben je een geweldige taalambassadeur en kun je veel betekenen voor Rijswijkers. Als ze jou gesproken hebben durven ze er misschien wèl voor uit te komen dat ze moeite hebben met lezen en schrijven!’’

Tijdens de lockdown dit voorjaar worden drie maanden lang lessen op afstand gegeven. Ook laaggeletterden proberen thuis verder te leren. Het zijn volwassenen die veel moeite hebben met lezen, schrijven en vaak helemaal niet digitaal vaardig zijn. Soms stuurden docenten het schoolwerk via de post. Daarnaast ook via e-mail of Whatsapp en de cursisten moesten met de computer werken én les volgen. Voor sommigen was dat goed te doen maar voor velen was dat best moeilijk. In het boekje ‘’Mijn Coronatijd’’ vertellen tien lees- en schrijfcursisten van de Taal+ school Den Haag, Delft en Westland in briefvorm hoe ze deze tijd beleefd hebben. De persoonlijke brieven leggen bloot waarmee deze cursisten worstelden. De brieven geven een bijzondere inkijk in hun wereld en onderstrepen het belang van goede lees- schrijf- en digitale vaardigheden. Wervingscampagne Doe Weer Mee! bundelde de brieven en produceerde het boekje. De meeste briefschrijvers hebben werk of hebben dat gehad. Dus ook op de werkvloer komt veel (vaak verborgen) laaggeletterdheid voor en kampt men met beperkte digitale vaardigheden. De drempel om weer te gaan leren is vaak hoog, maar iedere cursist die de drempel heeft genomen zegt: ‘’had ik het maar jaren eerder gedaan’’. Het boekje ‘’Mijn Coronatijd’’ is online in te kijken

Doe Weer Mee Pluim

Doe Weer Mee! reikt jaarlijks de Doe Weer Mee Pluim uit aan een organisatie of persoon die zich heeft onderscheiden in het bereiken of scholen van laaggeletterden. Dit jaar zijn het de cursisten zélf die de pluim verdienen. Het boekje Mijn Coronatijd is óók bedoeld als een eerbetoon aan alle lees- en schrijfcursisten die tijdens de coronatijd hebben doorgezet om te blijven leren.

Doe Weer Mee!

De wervingscampagne Doe Weer Mee! is sinds 2004 actief in de regio Haaglanden. De campagne richt zich op volwassenen die het lezen en schrijven van de Nederlandse taal niet hoger dan niveau 1F of A2 beheersen. Specifieke aandacht gaat naar de doelgroep NT1, Nederlands als eerste taal. Dit zijn volwassenen die van huis uit Nederlandstalig zijn en in Nederland de basisschool hebben gevolgd. Zij schamen zich vaak voor hun problemen met lezen en schrijven en zijn over het algemeen minder digitaal vaardig. Het bereiken van deze doelgroep is het lastigst. 

Doe Weer Mee!

  • werft laaggeletterden en verwijst ze naar een cursus.
  • brengt laaggeletterdheid onder de aandacht en doorbreekt het taboe rondom laaggeletterdheid.
  • verzorgt voorlichting en trainingen ‘herkennen en doorverwijzen’ voor maatschappelijke partners, toeleiders en bedrijven.
  • benadert laaggeletterden persoonlijk met behulp van taalambassadeurs.

Meer informatie?

Ga naar rocmondriaan.nl/doe-weer-mee of naar https://www.facebook.com/DoeWeerMee

Of stuur een bericht naar doeweermee@rocmondriaan.nl

Doe Weer Mee! is mogelijk door financiële ondersteuning van verschillende gemeentes te weten: Den Haag, Delft, Rijswijk, Westland en Midden Delfland.