Intentieovereenkomst toekomst Buitenplaats De Voorde

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap en de gemeente Rijswijk hebben vandaag een intentieovereenkomst getekend. Het Zuid-Hollands Landschap krijgt de ruimte om de komende maanden te onderzoeken of zij Buitenplaats De Voorde, gelegen in de Rijswijkse Landgoederenzone, over kan nemen van de gemeente Rijswijk.

Wethouder Armand van de Laar en Directeur ZHL Michiel Houtzagers in gezelschap met bewoners voor het verouderde gebouw De Buitenplaats De VoordeDe natuurorganisatie werkt in 2022 een plan uit om van deze vervallen plek weer een groene parel te maken. De overeenkomst is tot stand gekomen na jaren van onzekerheid en dankzij een initiatief van betrokken buurtbewoners. “Het is geweldig dat de bewoners van Rijswijk aan ons dachten toen er nieuwe plannen voor De Voorde moesten komen. Het beschermen, beheren en ontwikkelen van natuur en erfgoed, zit in ons DNA. De Voorde past naadloos bij onze doelstellingen”, aldus Michiel Houtzagers, directeur van het Zuid-Hollands Landschap. De stichting onderzoekt ook de mogelijkheid om het landhuis De Voorde in de toekomst in gebruik te nemen als kantoor en als verzamelplaats voor ‘groene’ organisaties in de regio.

Buitenplaats De Voorde staat sinds 2012 te koop en de toekomst van het landhuis is al lange tijd ongewis. Het Zuid-Hollands Landschap ziet mogelijkheden om de natuur op de buitenplaats te versterken en te beschermen. En dat is hard nodig in stedelijk gebied, waar natuur altijd onder druk staat. “Men onderschat het belang van natuur in de directe omgeving van de stad. Om trekroutes en leefgebieden van dieren te versterken. Maar ook voor de mens. Een inwoner van Zuid-Holland heeft slechts 53m2 natuur ter beschikking, terwijl dat in onze buurprovincies al snel het dubbele is. En natuur is, misschien wel meer dan ooit, zo belangrijk voor onze gezondheid. Deze eerste stap richting een verdere samenwerking, is weer een stap richting meer beschermde natuur in onze provincie”, aldus Houtzagers.  De stichting maakt ook plannen om het landhuis en bijbehorende gebouwen, die in slechte staat verkeren, te restaureren. Zo wordt de oude allure van de buitenplaats hersteld.

Ruimte om op te laden

Wethouder van de Laar is blij met de ingeslagen weg: “Met het Zuid-Hollands Landschap hebben we een partij gevonden die bereid is om het groen en de monumenten op de buitenplaats te herstellen. Buitenplaatsen zijn aangelegd om inwoners van de stad de ruimte te geven om te ontspannen en op te laden. Omdat het Zuid-Hollands Landschap het terrein toegankelijk houdt voor publiek, blijft de Voorde een plaats voor alle Rijswijkers. Dit is een belangrijke wens vanuit de gemeenteraad en een belangrijke doelstelling voor het Zuid-Hollands Landschap.”

De verwachting is dat het Zuid-Hollands Landschap in de zomer van 2022 met een voorstel komt voor de ontwikkeling en restauratie van de buitenplaats. In de planvorming zal gekeken worden naar het natuurbeheer en de ontsluiting voor publiek, en naar de functie van het landhuis. Het streven is een centrum voor groene en maatschappelijke organisaties te ontwikkelen, met en voor de inwoners van Rijswijk en omgeving. Als de gemeente de plannen positief beoordeeld, worden er eind 2022 nadere afspraken over de overdracht van de buitenplaats gemaakt.