Gemeente Rijswijk onderdeel van voorloperstraject Rijke Schooldag

Op 23 september 2022 hebben verschillende partijen, waaronder de gemeente Rijswijk en het Rijswijks Lyceum & Van Vredenburch College, een samenwerkingsconvenant ondertekend. Hiermee willen zij kansenongelijkheid in het onderwijs tegengaan. Wethouder Larissa Bentvelzen ondertekende het convenant namens de gemeente.

 

Binnen het driejarig programma School en Omgeving van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaan lokale coalities aan de slag om een stimulerende omgeving te creëren voor leerlingen. Er wordt gestart met een groep voorlopers die actief mee doen aan kennisopbouw en -deling en meewerken aan de opzet van de rijke schooldag. Het Rijswijks Lyceum heeft zich afgelopen periode ingezet om voorloper te zijn binnen dit programma.

Rijke schooldag

Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen in Nederland zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen, is de Rijke Schooldag bedacht. Hiermee wordt in het primair en voortgezet onderwijs extra aandacht gegeven aan talentontwikkeling, door activiteiten op het gebied van sport, cultuur en sociale ontwikkeling aan te bieden.

De gemeente Rijswijk vindt dat ieder kind gelijke onderwijskansen verdient. Daarom wil de gemeente in het kader van de Rijke Schooldag samenwerken met het Rijswijks Lyceum en andere maatschappelijke partners. Naast de school en de gemeente maken ook Trias, Middin, Jeugdwerk Den Haag en Jinc onderdeel uit van de coalitie.

Een deel van de activiteiten van de Rijke Schooldag wordt de komende jaren vormgegeven in een verlengde schooldag, waarbij leerlingen ook een warme maaltijd kunnen krijgen op school. Deelname aan activiteiten en maaltijden zijn voor alle leerlingen toegankelijk. Hier zijn dus geen kosten aan verbonden.

Aanpak kansenongelijkheid

Aan het eind van het driejarige programma deelt de coalitie hun kennis en ervaring. Met de opgedane kennis kan de coalitie andere scholen en gemeenten helpen in de aanpak van kansenongelijkheid in het onderwijs. Hiermee kunnen we bijdragen aan een stimulerende leeromgeving voor ieder kind.