Gemeente Rijswijk en Reshape sluiten anterieure overeenkomst herontwikkeling De Terp

De herontwikkeling van De Terp is een volgende stap in de grootschalige transformatie van In de Bogaard naar een gemengd stadscentrum. Op 10 maart 2021 heeft projectontwikkelaar Reshape Properties een ‘anterieure’ overeenkomst met de gemeente Rijswijk gesloten over de nieuwe plannen voor De Terp.

                                               

Masterplan In de Bogaard

De sloop- en nieuwbouwplannen voor De Terp maken onderdeel uit van het Masterplan In de Bogaard, dat eind 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld. Reshape en de gemeente zijn al langere tijd in overleg over deze ontwikkeling. Dit wordt nu meer formeel door het tekenen van deze anterieure overeenkomst.

Herontwikkeling De Terp

De plannen voor De Terp zijn volledig in lijn met het vastgestelde Masterplan In de Bogaard. Een groot deel van de bestaande gebouwen wordt gesloopt, met name het pand waarin vroeger de V&D was gevestigd. Hiervoor in de plaats komt een wooncomplex terug met twee torens van circa 47 en 71 meter hoog. Een deel van de bebouwing langs de Generaal Spoorlaan en de Prinses Beatrixlaan wordt  ‘gestript’ en getransformeerd. Hierin komt een bijzonder type woningen terug. Tussen de transformatiedelen, de nieuwbouw en het bestaande woonblok aan de Prins Johan Frisopromenade (waarvan de onderste twee bouwlagen een andere functie krijgen) komt een grote groene binnentuin. Door de sloop van de V&D komt er ook ruimte voor een nieuwe ‘Leefstraat’, een route voor langzaam verkeer dwars door In de Bogaard.

Bestemmingsplan

Op basis van de anterieure overeenkomst werkt de ontwikkelaar het bouwplan verder uit. Ook is voor de plannen een herziening van het bestemmingsplan nodig, waarvoor de procedure inmiddels is gestart. Het ontwerpbestemmingsplan is te vinden op https://www.rijswijk.nl/project/de-terp