Gemeente investeert in toekomstbestendige onderwijshuisvesting

Gemeente Rijswijk investeert de komende jaren fors in de realisatie van toekomstbestendige onderwijshuisvesting. Met als doel om te zorgen voor voldoende, aantrekkelijke, veilige en gezonde onderwijsgebouwen voor de ruim 6.500 kinderen die in Rijswijk naar school gaan. Dit doet de gemeente door hoog in te zetten op het gebied van duurzaamheid en onderwijskwaliteit. Tot 2042 staat een groot deel van de scholen op de planning voor nieuwbouw, vervanging of renovatie. De ambities hierover zijn vertaald in het Integraal Huisvestingsplan 2021-2041, welke afgelopen dinsdag door de gemeenteraad is vastgesteld.

Wethouder Johanna Besteman‘Onderwijs is erop gericht dat iedereen gelijke kansen heeft en zijn of haar talenten kan ontwikkelen. Die ontwikkeling start bij uitstekende kinderopvang en loopt naadloos door in het primair en voortgezet onderwijs. Het doel is om kinderen in Rijswijk de best mogelijke kansen te bieden in hun ontwikkeling en voor te bereiden op hun toekomst. Rijswijk is ook een groeigemeente en er zal naar verwachting komende jaren ook meer behoefte aan onderwijsplekken zijn. Hierbij is het uitgangspunt dat kinderen in hun eigen wijk basisonderwijs kunnen volgen. Ook verdienen alle kinderen het om hun schooldag te kunnen doorbrengen in een goede, frisse en geventileerde omgeving. Voldoende en gezonde onderwijsgebouwen zijn daarbij een randvoorwaarde. Met het IHP is het voor het eerst dat we samen met schoolbesturen op zo’n lange termijn vooruit kijken en we tegelijkertijd inzetten op de verduurzaming van gebouwen’, aldus wethouder onderwijs Johanna Besteman.

Energieneutrale schoolgebouwen

Onderwijsaanbod dient toegankelijk, divers en goed gespreid te zijn en aan te sluiten op de behoeften van leerlingen, scholen, kinderopvangorganisaties en andere maatschappelijke partners. Het Integraal Huisvestingsplan zal daarom elke vijf jaar worden herijkt, zodat de gemeente tijdig kan inspelen op de vragen en behoeften van alle betrokkenen. Daarnaast investeert de gemeente in verduurzaming en modernisering van de schoolgebouwen in Rijswijk. Bij nieuwbouw en renovatie wordt gekozen voor energieneutrale (ENG) schoolgebouwen. Dat betekent dat het energiegebruik van de gebouwen in balans is met de energie die de school zelf duurzaam opwerkt. Daarmee behaalt de gemeente de klimaatdoelstelling voor 2030 en loopt de gemeente vooruit op de op dit moment geldende duurzaamheidsnorm: Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG).