Actuele dienstverlening gemeente Rijswijk

Om uw bezoek aan de gemeente Rijswijk veilig te laten verlopen, hebben wij maatregelen getroffen om u ook in deze tijd zo goed mogelijk van dienst te zijn en ieders veiligheid te waarborgen. Op deze pagina leest u meer informatie over de actuele dienstverlening van de gemeente Rijswijk.

 

Dienstverlening Publieksbalies

De Publieksbalies (inclusief de balie Maatschappelijke ondersteuning en Sociale Zaken) werken volledig op afspraak. Het binnenlopen zonder afspraak is niet mogelijk. U kunt, binnen de reguliere openingstijden van de Publieksbalies, een afspraak maken op het moment dat u het beste uitkomt. U bent daardoor snel aan de beurt en hoeft niet lang te wachten. Door op afspraak te werken weten wij wanneer u bij ons langskomt en met welke vraag. Wij zorgen ervoor dat de juiste medewerker voor u klaar staat.

Het maken van een afspraak kan via de website www.rijswijk.nl/afspraak of telefonisch bij het Klant Contact Center van de gemeente Rijswijk via telefoonnummer 14 070. Voor meer informatie over de dienstverlening van de Publieksbalies en de openingstijden van de gemeente Rijswijk verwijzen we u graag naar de website www.rijswijk.nl/werkenopafspraak.

* Rijbewijzen die (zijn) verlopen tussen 1 februari 2020 en 30 november 2020 blijven binnen Europa negen maanden langer geldig. Deze Europese regeling geldt voor alle Nederlandse rijbewijzen en de negen maanden gaan in vanaf de dag dat het rijbewijs verloopt.

Uitsluitend pinnen

Er kan bij de Publieksbalies alleen worden betaald met pin. Is dat voor u echt niet mogelijk? Bel dan ruim voorafgaand aan uw afspraak met telefoonnummer 14 070 (optie 4).

Bezoek aan het stadhuis tijdens Corona

Om uw bezoek aan de gemeente Rijswijk veilig te laten verlopen, hebben wij maatregelen getroffen om u ook in deze tijd zo goed mogelijk van dienst te zijn en ieders veiligheid te waarborgen:

  • Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van uw afspraak naar het stadhuis. U kunt aanbellen bij de voordeur aan het Bogaardplein.
  • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst met het desinfectiemiddel, dit hebben wij voor u klaargezet. 
  • Volg de aanwijzingen van onze medewerkers op, zij begeleiden u naar uw afspraak.
  • In de publiekshal en bij de publieksbalie zijn maatregelen getroffen, zodat tijdens uw bezoek altijd 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Zo zijn er looproutes ingericht en zijn er plastic afscheidingen geplaatst.

Openingstijden servicepunten gemeente Rijswijk

Het Werkgeversservicepunt (WSP) en het Financieel Servicepunt (FSP) hebben maatregelen genomen door het Coronavirus. Voor meer informatie over de dienstverlening en openingstijden verwijzen wij u graag naar hun websites:

Openingstijden van onze partners vindt u op:

Informatie over het Coronavirus

Als gemeente volgen we het advies en de informatie van de autoriteiten op dit gebied, de GGD en het RIVM, op de voet. Op onze website vindt u de meest actuele informatie:

  • Veelgestelde vragen: www.rijswijk.nl/coronavirus/faq. We houden deze lijst actueel en vullen aan waar nodig.
  • Informatie over Corona in andere talen: Voor mensen die een andere taal spreken, hebben we een speciale pagina gemaakt: www.rijswijk.nl/coronavirus/anderetalen. Kent u iemand in uw omgeving die hiernaar op zoek is? Stuur de link aan hen door!
  • Voor ondernemers: zijn de (landelijke) overheidsregelingen en andere relevante informatiepunten op een rij gezet op een aparte pagina: www.rijswijk.nl/ondernemers/corona.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, passen wij dit aan op deze website en communiceren wij dit via social media. 

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden op onze website? Neem dan contact op met het Klant Contact Center van de gemeente Rijswijk via:

Voor meer informatie en vragen over landelijke maatregelen: