Aandacht voor financieel misbruik ouderen

Op de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling (15 juni) is in Rijswijk een intentieovereenkomst ondertekend voor een Lokale Alliantie Financieel Veilig Ouder worden. Wethouder Larissa Bentvelzen ondertekende deze overeenkomst namens de gemeente Rijswijk: “Ook in Rijswijk besteden we aandacht aan deze vorm van huiselijk geweld. De alliantie is onderdeel van de aanpak van ouderenmishandeling en richt zich voornamelijk op financieel misbruik.” Aanleiding voor het vormen van een Lokale Alliantie betreft de vorig jaar gestelde raadsvragen door het raadslid Annemie Koegler.

 

Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling is een vorm van huiselijk geweld die voorkomt onder personen van 65 jaar en ouder. Uit onderzoek van Regioplan blijkt dat 1 op de 20 thuiswonende ouderen ooit te maken krijgt met ouderenmishandeling maar dit blijkt niet altijd uit de cijfers.

Financieel misbruik valt onder ouderenmishandeling en is het ongewenst en ongeoorloofd gebruik van geld, goederen of andere bezittingen van een oudere door iemand anders.

Veel ouderen schamen zich om te erkennen dat iemand die zij vertrouwen, misbruik maakt van hun afhankelijkheid. De schaamte kan zo groot zijn dat ze er liever niet over praten. Daardoor blijft financieel misbruik vaak onopgemerkt. Op die manier kan het misbruik lang doorgaan.

Rijswijk

Rijswijk heeft te maken met een vergrijsde populatie. Een grove doorrekening van het onderzoek van Regioplan laat zien dat jaarlijks ongeveer tussen de 550 en 630 ouderen slachtoffer kunnen worden van financieel misbruik. Ook in Rijswijk bekrachtigen cijfers van Veilig Thuis deze schatting niet. Jaarlijks komen er slechts enkele meldingen binnen bij Veilig Thuis.

Wethouder Bentvelzen: “Financieel misbruik is een veelzijdig probleem en vraagt daarom om samenwerking tussen verzorgers, zorginstellingen en financiële dienstverleners. Om deze reden richten we de lokale alliantie Financieel Veilig Ouder Worden op.”

Lokale Alliantie

De lokale alliantie is een netwerk van private en publieke partijen die hun kennis en expertise van financieel misbruik van ouderen delen om het misbruik beter te kunnen signaleren, aanpakken en voorkomen. Binnen een lokale alliantie ontstaan zogenoemde ‘korte lijnen’, waarbij de diverse disciplines elkaar leren kennen en gezamenlijk optrekken.

Naast de gemeente Rijswijk nemen onder meer de volgende partijen deel aan de lokale alliantie: GGD Haaglanden, Politie Haaglanden, Welzijn Rijswijk, de Rabobank en de Zonnebloem.