Peter Schuit

Peter Schuit is gemeentesecretaris / algemeen directeur van de gemeente Rijswijk. Vanuit deze functie is hij de eerste adviseur voor het college van burgemeester en wethouders en daarnaast verantwoordelijk voor de gemeentelijke organisatie.

Nevenfuncties en verdeling wijkwethouderschap