Peter Schuit

Peter Schuit (Foto Frank Jansen)

Peter Schuit is gemeentesecretaris / algemeen directeur van de gemeente Rijswijk. Vanuit deze functie is hij de eerste adviseur voor het college van burgemeester en wethouders en daarnaast verantwoordelijk voor de gemeentelijke organisatie.

Volledig overzicht nevenfuncties college

Binnenkort vindt u hier een volledig overzicht van alle nevenfuncties van het college.