Larissa Bentvelzen

Larissa Bentvelzen juli 2019

Larissa Bentvelzen is wethouder Sociaal Domein, Jeugd, Participatie en Dierenwelzijn en 1e locoburgemeester.

Portefeuille

 • Maatschappelijk vastgoed
 • Jeugdbeleid
 • Wijkontwikkeling
 • Sociale zaken
 • Gehandicaptenzorg
 • WMO
 • Werk & Inkomen
 • Regionaal Indicatie Orgaan
 • Inkoopbeleid sociaal domein
 • Volwasseneneducatie
 • Kinderopvang
 • Vorming en ontwikkeling

Wijkwethouder

 • Cromvliet, Leeuwendaal
 • Oud Rijswijk, Bomenbuurt, Welgelegen, Rembrandtkwartier, Havenkwartier
 • Hoornwijck, Broekpolder
 • Spoorzicht, Kleurenbuurt, Artiestenbuurt
 • Overvoorde, Strijp, Presidentenbuurt, Ministerbuurt
 • Steenvoorde Noord; 

Partij
Beter voor Rijswijk (BvR)

Volledig overzicht nevenfuncties college

Binnenkort vindt u hier een volledig overzicht van alle nevenfuncties van het college.