Larissa Bentvelzen

Larissa Bentvelzen 2022

Larissa Bentvelzen is wethouder Sociaal Domein, Jeugd, Participatie en Dierenwelzijn en 1e locoburgemeester.

Portefeuille

 • Maatschappelijk vastgoed
 • Jeugdbeleid
 • Wijkontwikkeling
 • Sociale zaken
 • Gehandicaptenzorg
 • WMO
 • Werk & Inkomen
 • Regionaal Indicatie Orgaan
 • Inkoopbeleid sociaal domein
 • Volwasseneneducatie
 • Kinderopvang
 • Vorming en ontwikkeling

Wijkwethouder

 • Bomenbuurt
 • Broekpolder
 • Cromvliet
 • Havenkwartier
 • Hoornwijck
 • Leeuwendaal
 • Oud Rijswijk
 • Rembrandtkwartier
 • Welgelegen 

Partij
Beter voor Rijswijk (BvR)

Nevenfuncties en verdeling wijkwethouderschap