Larissa Bentvelzen

Larissa Bentvelzen juli 2019

Larissa Bentvelzen is wethouder Sociaal Domein, Jeugd, Participatie en Dierenwelzijn en 1e locoburgemeester.

Portefeuille

 • Dieren
 • Jeugdbeleid
 • Participatie (1e portefeuillehouder)
 • Wijkontwikkeling (cohesie, samenwerking, participatie)
 • Sociale Zaken
 • Gehandicaptenzorg
 • Regionaal Indicatie Orgaan
 • Minimabeleid
 • WMO
 • Dienst Sociale Werkvoorziening
 • Inkoopbeleid sociaal domein
 • Sport
 • Maatschappelijk vastgoed
 • Volksgezondheid
 • GGD
 • Ambulance

Wijkwethouder

 • Cromvliet, Leeuwendaal
 • Oud Rijswijk, Bomenbuurt, Welgelegen, Rembrandtkwartier, Havenkwartier
 • Hoornwijck, Broekpolder
 • Spoorzicht, Kleurenbuurt, Artiestenbuurt
 • Overvoorde, Strijp, Presidentenbuurt, Ministerbuurt
 • Steenvoorde Noord; 

Partij
Beter voor Rijswijk (BvR)