Larissa Bentvelzen

Larissa Bentvelzen juli 2019

Larissa Bentvelzen is wethouder Sociaal Domein, Jeugd, Participatie en Dierenwelzijn en 2e locoburgemeester.

Portefeuille

 • Dieren
 • Jeugdbeleid
 • Participatie (1e portefeuillehouder)
 • Wijkontwikkeling (cohesie, samenwerking, participatie)
 • Sociale Zaken
 • Gehandicaptenzorg
 • Regionaal Indicatie Orgaan
 • Minimabeleid
 • WMO
 • Dienst Sociale Werkvoorziening
 • Inkoopbeleid sociaal domein

Wijkwethouder

 • Cromvliet, Leeuwendaal
 • Oud Rijswijk, Bomenbuurt, Welgelegen, Rembrandtkwartier, Havenkwartier
 • Hoornwijck, Broekpolder

Partij
Beter voor Rijswijk (BvR)