Johanna Besteman

Johanna Besteman is wethouder Welzijn, Cultuur, Onderwijs & Wonen en 3e locoburgemeester.

Portefeuille

 • Actieve en passieve cultuurparticipatie
 • Kunst en cultuur
 • Cultureel erfgoed en archeologie
 • Onderwijs
 • Volwasseneneducatie
 • Kinderopvang
 • Opvang nieuwkomers/vluchtelingen
 • Ouderenbeleid
 • Emancipatie
 • Maatschappelijke begeleiding en advies
 • Sociaal Cultureel werk
 • Buurt- en speeltuin
 • Vorming en ontwikkeling
 • Wonen en Volkshuisvesting
 • Groot project Huis van de Stad 

Wijkwethouder

 • Stervoorde, Eikelenburg, Hoekpolder
 • Muziekbuurt

Partij

Christelijk Democratisch Appèl (CDA)