Jeffrey Keus

Jeffrey Keus juli 2019

Jeffrey Keus is wethouder Financiën, Energietransitie en Handhavingsbeleid en 4e locoburgemeester

Portefeuille

 • Energie(transitie)
 • Financiën
 • Kwijtschelding
 • Subsidiebeleid en –verordening
 • RijswijkBuiten
 • Vergunningverlening
 • Handhavingsbeleid
 • Citymarketing en toerisme
 • Grote projecten: RijswijkBuiten
 • Verkeer en Vervoer
 • Project Prinses Beatrixlaan.

Wijkwethouder

 • Sion, Elsenburg, Pasgeld, 't Haantje, RijswijkBuiten
 • Wilhelminapark
 • Kraayenburg, Vrijenban

Partij

Gemeentebelangen Rijswijk (GBR)