Jeffrey Keus

Jeffrey Keus juli 2019

De heer Jeffrey Keus is wethouder Financiën, Energietransitie en Handhavingsbeleid en 5e locoburgemeester

Portefeuille

  • Energie(transitie)
  • Financiën
  • Kwijtschelding
  • Subsidiebeleid en -verordening
  • RijswijkBuiten
  • Vergunningverlening
  • Handhavingsbeleid

Wijkwethouder

  • Sion, Elsenburg, Pasgeld, 't Haantje, RijswijkBuiten
  • Wilhelminapark
  • Kraayenburg, Vrijenban

Partij

Gemeentebelangen Rijswijk (GBR)