Gijs van Malsen

Gijs van Malsen is wethouder Volkshuisvesting, Integratie, Emancipatie, Armoedebestrijding, Welzijn en 5e Loco-burgemeester

Portefeuille

  • Binnenbaan (opdrachtgeversrol)
  • Minimabeleid
  • Inclusie
  • Opvang nieuwkomers/vluchtelingen
  • Ouderenbeleid
  • Maatschappelijke begeleiding en advies Sociaal Cultureel werk

Wijkwethouder

  • Eikelenburgh
  • Steenvoorde
  • Muziekbuurt
  • Hoekpolder

Partij

Partij van de Arbeid (PvdA)