Björn Lugthart

Björn Lugthart mei 2017

De heer Björn Lugthart is wethouder Mobiliteit, Gezondheid, Ondernemerschap, Dienstverlening & Organisatie, Sociaal Domein en 2e locoburgemeester.

Portefeuille

 • Volksgezondheid
 • Sport (incl. maatschappelijk vastgoed)
 • Welzijn
 • Verkeer & Vervoer
 • Dienstverlening (incl. P&O)
 • Economische Dienstverlening richting ondernemers (Horeca, Detailhandel, /Startende ondernemers en Toerisme)
 • Sociaal Domein
 • Werk & inkomen
 • Wmo
 • Armoede
 • Jeugdzorg

Projectwethouder

 • Huis van de Stad (1e Portefeuillehouder)
 • Beatrixlaan (1e portefeuillehouder)
 • In de Bogaard (2e portefeuillehouder)
 • Uitwerking gebiedsvisie PPP (2e portefeuillehouder)

Wijkwethouder

 • Cromvliet & Leeuwendaal
 • Oud Rijswijk, Bomenbuurt, Welgelegen, Rembrandtkwartier & Havenkwartier
 • Hoornwijck & Broekpolder
 • Kraayenburg & Vrijenban

Partij

Wij. rijswijk

Motivatie

Wethouder aan het woord (interview Groot Rijswijk 2018)

Nevenfuncties

 • Lid Algemeen Bestuur van de Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk eo)
 • Voorzitter Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden (GGD Haaglanden)
 • Lid van het Algemeen- en Dagelijks Bestuur van Industrieschap "De Plaspoelpolder"
 • Metropoolregio Rotterdam - Den Haag Bestuurscommissie Vervoersautoriteit