Armand van de Laar

Armand van de Laar juli 2019

Armand van de Laar is wethouder Ruimtelijke en economische ontwikkeling, Duurzaamheid en Stadsbeheer en 2e locoburgemeester.

Portefeuille

 • Economie
 • Citymarketing en toerisme
 • Smart City
 • MRDH portefeuillehouderschap Werklocaties
 • Lidmaatschap Bestuurlijke kopgroep Rijksinvesteringsfonds
 • Duurzaamheid
 • Milieu
 • Groen
 • Water
 • Inrichting openbare ruimte
 • Ruimtelijke Ordening en Planologie
 • Grondzaken
 • Beheer openbare ruimt
 • Riolering
 • Grote projecten: In de Bogaard; Plaspoelpolder; Omgevingswet

Wijkwethouder

 • Julianapark, Huis te Lande, Te Werve
 • Plaspoelpolder, Stationskwartier

Partij

Democraten '66 (D66)

Volledig overzicht nevenfuncties college

Binnenkort vindt u hier een volledig overzicht van alle nevenfuncties van het college.