Armand van de Laar

Armand van de Laar juli 2019

Armand van de Laar is wethouder Stadsontwikkeling, Mobiliteit, Grondzaken en Participatiebeleid en 2e locoburgemeester. 

Portefeuille

 • Verkeer en Vervoer
 • Parkeren
 • Ruimtelijke ordening en Planologie
 • Omgevingswet
 • Vergunningverlening
 • RijswijkBuiten

Wijkwethouder

 • Elsenburg
 • Parkrijk
 • Pasgeld Oost
 • Pasgeld West
 • Rijswijk Buiten
 • Sion
 • Vrijenban
 • Wilhelminapark

Partij

Democraten '66 (D66)

Nevenfuncties en verdeling wijkwethouderschap