Nieuws B&W

Aan de slag in de Muziekbuurt

In de Muziekbuurt zijn maatschappelijke organisaties zoals de bewonersorganisatie, Welzijn Rijswijk, Haaglanden beweegt en natuurlijk de woningcorporaties actief.

Kinderrechtenambassadeurs in actie

De kinderrechtenambassadeurs (kra) zijn inmiddels alweer een half jaar aan de slag. Zij hebben diverse onderwerpen gekozen waar ze zich tijdens hun kra jaar mee bezig gaan houden.

Nieuwe kindregelingen voor gelijke kansen

Gelijke kansen creëren voor kinderen die opgroeien in armoede staat centraal in het beleid van Rijswijk. Bestrijden en voorkomen van armoede is een belangrijk speerpunt.

Vrijwilliger van het jaar 2021 is geworden…

Ieder jaar reikt gemeente Rijswijk prijzen uit voor de ‘Vrijwilligers van het jaar’. De genomineerden van 2021 moesten iets langer dan gebruikelijk wachten op de uitslag vanwege de coronamaatregelen.