Bestemmingsplan inzien

Algemeen

In een bestemmingsplan staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. U kunt het bestemmingsplan bekijken op de website van de gemeente, op Ruimtelijkeplannen.nl en eventueel op papier in het gemeentehuis.

Omschrijving

Een gemeente maakt voor gebieden een bestemmingsplan. Hierin staat bijvoorbeeld waar woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen.

Als u gaat bouwen is het handig om te weten of dit wel mag. Of als u een bedrijf wilt beginnen. U kunt dan het bestemmingsplan bekijken voordat u start met uw plannen. In een bestemmingsplan vindt u onder andere:

 • de kenmerken van een wijk of gebied
 • de plannen die er voor de wijk of het gebied zijn
 • regels over de bebouwing, bijvoorbeeld:
  • de soort bebouwing die toegestaan is
  • de manier waarop gebouwd mag worden
  • de maximale hoogte en breedte van gebouwen
  • voor welk doel de grond gebruikt mag worden
 • sloten, vaarten en rivieren in een wijk of gebied
 • archeologische vindplaatsen in een wijk of gebied

Aanvragen

Zo bekijkt u een bestemmingsplan:

Kosten

Het inzien van bestemmingsplannen kost € 26,35 per kwartier.

Bestemmingsplan inzien met inhoudelijke informatie vakspecialist: € 26,35

Contact

U kunt een bestemmingsplan inzien bij de balie Publieksvoorlichting in het stadhuis. Voor het inzien van een bestemmingsplan vragen wij u een afspraak te maken.

U kunt een bestemmingsplan ook online terugvinden op www.ruimtelijkeplannen.nl