Bijlagenbundel vastgesteld wijzigingsplan De Schakel