Bijlage 6 Verkennend bodemonderzoek volgens NEN 5740