Bewonersbrief voorlopig inrichtingsplan Van Dijcklaan en Van Ostadelaan