Notatie: 04-2020

Bekendmakingen

Algemene Plaatselijke Verordening week 8 2020

Exploitatievergunning De burgemeester maakt bekend dat hij een exploitatievergunning heeft verleend op grond van artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor: • het exploiteren van