Notatie: 08-2019

Bekendmakingen

B&W besluiten huisvestingsverordening

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 9 juli 2019 besloten tot: • Op grond van de Huisvestingsverordening 2019 gemeente Rijswijk (vastgesteld op 18 juni d.d.), en