Notatie: 03-2020

Bekendmakingen

Algemene Plaatselijke Verordening week 9 2020

Evenement De Burgemeester maakt bekend dat hij een vergunning heeft verleend op grond van artikel 2.25, lid 1, van de Algemene Plaatselijke Verordening voor: • het organiseren van het evenement

B&W besluit Hondenkaart

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 03 maart 2020 besloten tot: 1. Met toepassing van de Inspraakverordening inspraak te verlenen over de voorgestelde wijzigingen