Notatie: 12-2019

Bekendmakingen

Algemene Plaatselijke Verordening week 49

Wijziging exploitatievergunning De burgemeester maakt bekend dat hij een wijziging exploitatievergunning heeft verleend op grond van artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor: •