Notatie: 03-2020

Bekendmakingen

Aanvraag aanwijzing lokale omroep

Partijen die in aanmerking willen komen voor aanwijzing als lokale publieke media-instelling in de gemeente Rijswijk, kunnen zich nu aanmelden voor de termijn die op 24 oktober 2020 van start gaat.

Voertuig: Mercedes-Benz ML, zwart van kleur

De eigenaar/houder van het hierna omschreven voertuig dat door de gemeente Rijswijk op de weg/ in de openbare ruimte de Ingenieur Henri Hubertus van Kollaan is aangetroffen, wordt verzocht zich binnen

Algemene Plaatselijke Verordening week 6 2020

Exploitatievergunning De burgemeester maakt bekend dat hij een exploitatievergunning heeft verleend op grond van artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor: • het exploiteren van