Notatie: 09-2019

Bekendmakingen

Algemene Plaatselijke Verordening week 29 en 30

Exploitatievergunning seksinrichting De burgemeester maakt bekend dat hij een exploitatievergunning heeft verleend op grond van artikel 3.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor: • het e