Notatie: 06-2019

Bekendmakingen

Algemene Plaatselijke Verordening week 19

Exploitatievergunning De burgemeester maakt bekend dat hij een exploitatievergunning heeft verleend op grond van artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor: • het exploiteren van h

Voertuig: witte caravan

De eigenaar/houder van het hierna omschreven voertuig dat door de gemeente Rijswijk op de weg in de openbare ruimte de Minister van Houtenlaan is aangetroffen, wordt verzocht zich binnen zeven dagen